Karnataka 294/8 * v Vidarbha 185/10
Bengal 286/10 v Delhi 271/3 *
Kathmandu Kings XI 89/10 v Lalitpur Patriots 90/3 *
Striking Panthers v Raging Bulls
Royal Elephants v Warrior Hippos
Sydney Thunder v Sydney Sixers